Lees voor

Veiligheidsregio Twente

  De gemeenten staan aan de lat om daadwerkelijk uitvoering te geven aan de opvang van zowel Oekraïners als asielzoekers. Zij hebben daarbij behoefte aan ondersteuning, coördinatie. Daarnaast coördineert de VRT de plaatsing van vluchtelingen via het TVCS, het Twents Coördinatiepunt Vluchtelingen Spreiding.

  Hieronder een aantal veel gestelde vragen en antwoorden rond de opvang van vluchtelingen in Twente:

  Waarom vangen we in Twente vluchtelingen uit Oekraïne op?

  In Twente hebben we zo’n 2700 plekken voor Oekraïners die gevlucht zijn voor de oorlog in hun land. De opvang wordt georganiseerd door gemeenten in Twente, de Veiligheidsregio Twente verzorgt de coördinatie. In Twente hebben we als opdracht om 2.000 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen, met daarbovenop een extra inspanningsverplichting van 1.003 plekken.

  Wat houdt het woord inspanningsverplichting in?

  Bij een inspanningsverplichting verplicht een partij zich in te zetten/in te spannen om een bepaald resultaat te behalen, zonder dit resultaat te garanderen. In Twente kijken gemeenten nog steeds naar de mogelijkheden om nieuwe opvangplekken te realiseren, die beschikbaar zijn als onderkomen voor Oekraïense vluchtelingen.

  Wat houdt crisisnoodopvang in Twente in?

  In Twente hebben we ook crisisnoodopvang van asielzoekers. Het gaat daarbij om een tijdelijke crisisopvang om de problemen in Ter Apel op te lossen. Bij het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel moesten vluchtelingen afgelopen zomer meerdere keren noodgedwongen buiten slapen, waaronder kinderen en kwetsbare ouderen. Dat komt omdat er in de reguliere asielzoekerscentra niet genoeg plek is. Dat heeft meerdere oorzaken, bijvoorbeeld capaciteitsproblemen bij het IND, een hogere instroom van vluchtelingen dan verwacht en minder vluchtelingen die uitstromen door een tekort aan woningen. Met crisisnoodopvang verzorgen gemeenten in Twente extra plekken, tijdelijk totdat de problemen in de asielketen opgelost zijn.

  Hoeveel plekken voor crisisnoodopvang in Twente zijn er?

  De crisisnoodopvang in Twente is verdeeld over de Twentse gemeenten in zo’n tien locaties, de gemeente organiseert de opvang en de Veiligheidsregio coördineert de opvang en plaatsing. Er worden zo’n 270 vluchtelingen opgevangen. Het gaat hierbij om sobere en tijdelijke opvanglocaties in hotels, chalets en leegstaande panden. De opdracht vanuit het Rijk om 225 plekken voor drie maanden te realiseren; later kwam daar een inspanningsverzoek bij van het verdubbelen van die 225 en verlenging tot eind van dit jaar.
  In Twente ligt onze focus niet op die verdubbeling en verlenging. Waarom niet? We willen de opvang van vluchtelingen graag duurzaam en humaan regelen op een structurele manier. Crisisnoodopvang biedt dat niet. Vandaar dat we de focus leggen op het huisvesten van statushouders, zodat er ruimte ontstaat in bestaande asielzoekerscentra voor nieuwe vluchtelingen. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om het aantal reguliere opvangplekken voor asielzoekers te vergroten, zoals de staatssecretaris en COA hebben verzocht via de provincies.

  Hoe gaat het in Twente met het huisvesten van statushouders?

  Momenteel verblijven in Nederland meer dan 15.000 statushouders in de opvanglocaties van het COA. Zij houden daarbij plekken bezet van nieuwe asielzoekers die Nederland binnenkomen. Gemeenten in Twente moeten bij elkaar in 2022 1040 statushouders huisvesten. Daarnaast is gevraagd of gemeenten, daar waar het kan, ook al een deel van de taakstelling 2023 zouden kunnen realiseren in 2022.

  Wat doet de Veiligheidsregio Twente op het gebied van statushouders?

  Elke gemeente heeft zijn eigen toegewezen aantal statushouders. De Veiligheidsregio Twente inventariseert hoe het gaat met het huisvesten van statushouders en of er tussentijdse oplossingen nodig zijn om de aantallen die nodig zijn te behalen.

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.