Lees voor

Veelgestelde vragen crisisnoodopvang Twente in Vroomshoop

Waarom moet er een crisisnoodopvang komen?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol en aanmeldcentrum Ter Apel kan het grote aantal nieuwe vluchtelingen niet aan waardoor asielzoekers noodgedwongen op stoelen moeten slapen.

Wie heeft bepaald dat er een tijdelijke crisisnoodopvang moet komen in Vroomshoop?

De staatssecretaris heeft opdracht gegeven aan de veiligheidsregio’s om per regio voor twee weken een groep van 150 mensen in één groep op te vangen. Onze regio, Twente, is aan de beurt van 27 juli tot 9 augustus. Binnen de Veiligheidsregio is door de 14 Twentse burgemeesters besproken welke locatie het meest geschikt is. Daar kwam de locatie Het Punt in Vroomshoop uitrollen.

Hoelang blijven de asielzoekers in Vroomshoop?

Het is de bedoeling dat de asielzoekers na twee weken naar een andere opvangplek van het COA gaan. Met deze werkwijze (namelijk: steeds een groep mensen ergens kortdurend plaatsen), wordt ruimte gemaakt voor nieuwe instroom, en tijd gevonden om een meer definitieve opvang te realiseren.

Hoe zit het met de veiligheid binnen en rond deze opvang?

Op locatie is beveiliging aanwezig.

Wie komen er? Zijn dat gezinnen, mannen alleen, komen er ook kinderen?

Het gaat om mensen van diverse leeftijden en nationaliteiten, alleenstaande volwassenen en gezinnen die asiel aanvragen in Nederland. De samenstelling van deze groep verandert doorlopend. Het is daarom niet mogelijk om duidelijke uitspraken te doen over wie er naar Vroomshoop zal komen.

Komen er ook Oekraïners op deze locatie?

Nee, er komen geen Oekraïners op de locatie.

Zijn de vluchtelingen gescreend of onderzocht als ze in de opvang aankomen?

De aanwezige vluchtelingen zijn geïdentificeerd en geregistreerd door de vreemdelingenpolitie en de IND. De Koninklijke Marechaussee heeft onderzoek gedaan naar de geldigheid van documenten. De mensen ondergaan een coronatest, een tbc-controle en krijgen een medische intake. Ze krijgen allemaal een vaccinatie tegen COVID-19 aangeboden.

Wat is het COA?

COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Zij zijn sinds 1994 verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland. Zij begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. De belangrijkste taken van het COA zijn:

  • onderdak bieden aan asielzoekers
  • hen begeleiden naar een toekomst in Nederland of daarbuiten
  • opvanglocaties verwerven en beheren
  • de veiligheid en leefbaarheid in de opvanglocaties handhaven, en asielzoekers voorzien van noodzakelijke middelen

Voor meer informatie zie ook www.coa.nl.

Staat u vraag er niet bij? Mail dan naar communicatie@vrtwente.nl

Terug naar boven

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.