Lees voor

Wettelijk kader

  Wet Veiligheidsregio’s

  Een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionaal bestuur. Dat regelt de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). De Wvr is op 1 oktober 2010 in werking getreden.

  De Wvr vervangt de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Wghor) en de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo).

  Wet Publieke Gezondheid

  De publieke gezondheidszorg is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Deze wet richt zich op collectieve preventie, infectieziektenbestrijding en jeugdgezondheidszorg. De Wpg beschrijft onder andere de verplichte digitalisering van patiëntendossiers in de jeugdgezondheidszorg.

  Daarnaast bevat de Wpg elementen op het gebied van de infectieziektenbestrijding, naar aanleiding van de International Health Regulations van de World Health Organization.

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.