Lees voor

Inkoop en aanbesteden

  Als vorm voor de inkooporganisatie heeft Veiligheidsregio Twente gekozen voor het gedecentraliseerde inkoopmodel. Dit wil zeggen dat de verschillende afdelingen - de materiedeskundigen - zelf verantwoordelijk zijn voor de inkoop. 

  Veiligheidsregio Twente kent een centraal gepositioneerd taakveld inkoop, dat

  • Ondersteuning en begeleiding biedt aan afdelingen bij Europese, nationale en onderhandse aanbestedingsprocedures
  • Een coördinerende en signalerende taak heeft
  • Het beleid uitdraagt en bewaakt
  • Gevraagd en ongevraagd advies geeft 

  Aanbestedingsbeleid

  Sinds april 2018 heeft Veiligheidsregio Twente een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het nieuwe beleid is tot stand gekomen in samenspraak met de Twentse gemeenten. In een zogeheten uitvoeringsnotitie hebben we enkele organisatie-specifieke accenten beschreven. Deze accenten zijn mede voortgekomen uit gesprekken met ondernemers onder het vrijwillig personeel van Brandweer Twente en kazernecoördinatoren.

  Kernpunten van deze uitvoeringsnotitie zijn:

  • Noaberschap: meer kansen voor lokale en regionale MKB en ‘VRT ondernemers’
  • Het verschaffen van de mogelijkheid om meer handelingsvrijheid (“regelruimte”) te creëren voor de basis van de organisatie
  • Meer ruimte voor maatwerk per product/dienst

  Kijk hier voor meer informatie over het beleid. Het beleid is het raamwerk voor inkoop en aanbestedingen.
  De Inkoopvoorwaarden van Veiligheidsregio Twente zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, orders en overeenkomsten, waarbij Veiligheidsregio Twente optreedt als inkoper van leveringen en/of diensten.

   

  Inkoopplanning

  Hier vindt je de voorgenomen inkoopopdrachten van Veiligheidsregio Twente.

   

  Heb je vragen aan de afdeling inkoop? Mail deze dan naar inkoop@vrtwente.nl of neem telefonisch contact op via telefoonnummer telefoon 088 256 7000.

   

   

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.