Lees voor

Over Veiligheidsregio Twente

Missie

Onze missie is: ‘Samen werken aan een veilig Twente’. Door samen te werken creëren we meer veiligheid in Twente en hebben we aandacht voor meer veiligheidsrisico’s. Dit sluit goed aan bij de lange traditie van samenwerken in de regio Twente.

Visie

Iedereen is tot op zekere hoogte zelf verantwoordelijk voor een veilig en gezond leven. Dat geldt voor individuele personen en voor (overheids-) organisaties. Daarom zorgen we samen voor veiligheid, burger én overheid.

Wie zijn wij?

In onze samenwerking met partners zoals politie, brandweer, GHOR, gemeenten delen we kennis en ervaringen met elkaar. Professionalisering en innovatie staan voorop. 

Lees meer

Wat wij doen

Veiligheidsregio Twente heeft structureel aandacht voor sociale en fysieke veiligheid en het voorkomen en terugdringen van onveilige situaties.

Lees meer

Opleiden - trainen - oefenen

Gelukkig komen grote rampen zelden voor. Om goed voorbereid te zijn op eventuele rampen organiseren wij regelmatig oefeningen aan de hand van realistische scenario’s.

Lees meer

Wettelijk kader

De voornaamste basis voor de taken van Veiligheidsregio Twente vormen twee wetten, namelijk de Wet Veiligheidsregio's en de Wet Publieke gezondheid.

Lees meer

Inkoop en aanbesteden

Hier staat informatie over de wijze waarop de Veiligheidsregio Twente inkoopt. 

Lees meer

Vacatures en stageplaatsen

Regelmatig zijn wij op zoek naar mensen die willen meewerken aan een veilig Twente en de ontwikkeling van onze organisatie.

Lees meer

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.