Lees voor

Natuurbrand

8195 keer bekeken

  Een brandje in het bos of op de hei loopt al snel uit de hand. Natuurbranden kunnen grillig en onvoorspelbaar zijn en zich snel verspreiden. Je kunt daardoor verrast worden door natuurbrand.

  Hoe kan ik helpen om een natuurbrand te voorkomen?

  • Wees altijd voorzichtig met open vuur.
  • Parkeer je auto niet op bospaden; brandweervoertuigen moeten altijd vrij baan hebben.
  • Parkeer je auto niet op hoog en droog gras. De katalysator aan de onderkant van de auto wordt erg heet en kan hierdoor makkelijk brand veroorzaken.
  • Gooi sigarettenpeuken altijd in een prullenbak of neem ze mee. Reflecterend glas kan brand veroorzaken. Neem dat dus ook altijd mee of gooi het in een prullenbak.
  • Als je brandstichting vermoedt, wees dan alert op verdachte situaties.

  Wat kan ik doen bij een natuurbrand?

  • Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven. Kijk in je omgeving of je herkenningspunten hebt, zoals straatnaambordjes, nummers op bankjes of op een ANWB paddenstoel.
  • Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand. Als dat mogelijk is naar de openbare weg. Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt. Daarmee verklein je de kans dat de brand je inhaalt.
  • Help andere mensen en kinderen naar een veilige plek, zoals een openbare weg of groot verhard terrein

  Help elkaar

  Help andere mensen en kinderen naar een veilige plek, zoals een openbare weg of groot verhard terrein.

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.