Lees voor

Incident bij bedrijf gevaarlijke stoffen

12937 keer bekeken

  Video

  Gevaarlijke situaties herkennen

  Woon of ben je regelmatig in de buurt van een bedrijf waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen? En zo ja, heb je er wel eens over nagedacht hoe je een gevaarlijke situatie kunt herkennen? Of wat je moet doen wanneer er een gevaarlijke situatie ontstaat?   Op deze kaart staat goed weergegeven wat er kan gebeuren en hoe je het beste kunt handelen. Deze kaart is gemaakt samen met inwoners van Twente die dicht bij een risicovol bedrijf wonen.

  Achtergrondinformatie

  In Twente zijn meerdere bedrijven gevestigd waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn bóven een bepaalde drempelwaarde, vallen onder de werking van het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo).  In Nederland zijn er ruim 400 bedrijven die onder de Brzo regelgeving vallen, variërend van complexe chemische industrie tot relatief eenvoudige opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen. Tien van deze bedrijven zijn gevestigd in Twente. Bij deze bedrijven worden veel veiligheidsmaatregelen toegepast, om de risico's zo klein mogelijk te houden. De kans dat er iets mis gaat bij een Brzo bedrijf is klein, maar als er iets mis gaat kunnen de gevolgen groot zijn. Daarom is het goed te weten wat je moet doen, mocht er iets mis gaan en jij in de buurt zijn.

  Onderzoek en modelaanpak

  In 2016/2017 is bij Elementis in Delden veel aandacht besteed aan risicocommunicatie met omwonenden. In de zomer van 2016 heeft Saxion een eerste onderzoek (nulmeting) gedaan onder omwonenden van Elementis. Er bleek veel behoefte aan informatie over de risico’s bij het bedrijf. Ook maakten veel buurtgenoten zich grote zorgen om de eigen veiligheid en voelde men zich niet bekwaam juist te handelen bij een incident. Vervolgens is intensief met de buurt samengewerkt aan effectieve risicocommunicatie. Het resultaat mag er zijn. De effectmeting, uitgevoerd in februari 2017, laat mooie resultaten zien. Ook heeft het hele traject een modelaanpak opgeleverd dat beschikbaar wordt gesteld aan alle bedrijven of regio's die hier baat bij hebben.
  Vind hier het volledige onderzoek en de modelaanpak. Vind hier een samenvatting van de modelaanpak.

   

   

   

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.