Lees voor

Wat kun je zelf doen?

In Nederland zijn we goed voorbereid op noodsituaties of calamiteiten. Toch kan er altijd onverwacht iets ernstigs gebeuren. Een grote brand, extreem weer of andere bijzondere omstandigheden kunnen vragen om speciale maatregelen. Wat kun je zelf doen?

Wat kun jij doen bij…?

Als er een ramp of incident plaatsvindt, zijn hulpdiensten niet altijd direct ter plaatse. Je bent dan op jezelf en elkaar aangewezen. Het is belangrijk dat je weet wat je moet doen om de gevolgen voor jezelf en anderen te beperken.

Thuis, op het werk, onderweg en op school – we zijn overal en altijd online. Gelukkig zijn we ons steeds meer bewust dat daar ook risico’s aan verbonden zijn. Die risico’s kunnen zelfs zo groot zijn dat ze een bedreiging vormen voor onze veiligheid.

18017 keer bekeken Lees meer

Het weer kan het hele jaar door omslaan naar risicovol weer. Bijvoorbeeld een hittegolf, zware storm, hevige regen- of sneeuwval, ijzel, of extreme kou.

19546 keer bekeken Lees meer

Uitval van elektriciteit levert voor de meeste mensen geen direct gevaar op, maar kan wel voor veel overlast zorgen.

18211 keer bekeken Lees meer

Bijna elk jaar is heerst er wel een griepepidemie. We spreken van een epidemie als er bij meer dan 51 personen van de 100.000 sprake is van griepklachten. Momenteel hebben we te maken met de COVID-19 pandemie.

16261 keer bekeken Lees meer

Brand. Iets waaraan we liever niet denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten. Gelukkig kun je met een paar simpele maatregelen brand voorkomen.

17241 keer bekeken Lees meer

Schoon water is een eerste levensbehoefte. Kort uitval van water levert voor de meeste mensen geen direct gevaar op. Maar als het langer duurt moet je oppassen voor uitdroging.

10767 keer bekeken Lees meer

Uitval van gas levert voor de meeste mensen geen direct gevaar op. Maar als het langer duurt moet je, zeker in de winter, oppassen voor onderkoeling.

10334 keer bekeken Lees meer

In Twente zijn meerdere bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Weet jij wat je moet doen als giftige stoffen vrijkomen, er een brand ontstaat of er een explosie plaatsvindt?

12755 keer bekeken Lees meer

In Twente worden regelmatig gevaarlijke stoffen over het spoor vervoerd. Gevaarlijke stoffen brengen veel risico’s mee voor de omgeving.

11017 keer bekeken Lees meer

Een woninginbraak tast je gevoel van veiligheid aan. Een vreemde in je huis die je privacy schendt en een chaos achter laat.

10360 keer bekeken Lees meer

De kans op een aanslag in Nederland is reëel. De overheid doet er alles aan om deze dreiging op tijd te onderkennen en om een terroristische aanslag te voorkomen.

7553 keer bekeken Lees meer

De overheid bereidt zowel professionals als inwoners voor op een groot aantal risico's waaronder een kernongeval. Dankzij strenge veiligheids- maatregelen in binnen- en buitenland is de kans op een kernongeval erg klein, maar nooit helemaal uit te sluiten.

8257 keer bekeken Lees meer

Tijdens grote evenementen zijn er veel mensen tegelijk aanwezig op een kleine oppervlakte. Er kan paniek uitbreken. Bijvoorbeeld als er iets gebeurt waardoor iedereen zo snel mogelijk het gebouw of het terrein moet verlaten.

11137 keer bekeken Lees meer

Een brandje in het bos of op de hei loopt al snel uit de hand. Natuurbranden kunnen grillig en onvoorspelbaar zijn en zich snel verspreiden. Je kunt daardoor verrast worden door natuurbrand.

8059 keer bekeken Lees meer

Hennepkwekerijen zorgen voor overlast in woningen en maken buurten in Twente onveilig. Lees hier hoe je ze herkent en wat jij kunt doen.

 

4385 keer bekeken Lees meer

Wees voorbereid en alert

Je kunt je op verschillende manieren voorbereiden om snel en goed te kunnen handelen in geval van nood. Niet alleen acute situaties vragen om juist handelen. Ook verdachte situaties vragen om alertheid.

NL-Alert waarschuwt en informeert je over noodsituaties. In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer informatie kunt vinden.

18193x bekeken Lees meer
1804x bekeken Lees meer

Het alarmnummer 1-1-2 is er voor spoedeisende hulp. Dus wanneer iemands leven direct in gevaar is. Of wanneer je getuige bent van een misdrijf, bijvoorbeeld geweld, moord, een inbraak of diefstal.

17727x bekeken Lees meer
2812x bekeken Lees meer
620x bekeken Lees meer
950x bekeken Lees meer

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.