Lees voor

COVID-19 en evenementen/samenkomsten

  Vanwege COVID-19 mochten er langere tijd geen evenementen plaatsvinden. Sinds 1 juli jl. is het organiseren van evenementen, in beperkte vorm en onder voorwaarden, weer toegestaan. Ook bij samenkomsten waarvoor geen vergunning nodig is, heeft de organisator een zorgplicht en moet ervoor zorgen dat de regels uit de noodverordening worden nageleefd. Deze informatie is te vinden in 2.1 van de noodverordening, lees hierbij ook de toelichting.

  Op deze pagina vind je meer informatie over de (landelijke) regels, wat mag wel en wat mag niet? Ook vind je hier tips t.b.v. het uitvoeren van een COVID-19 evenementen risicoanalyse en suggesties voor oplossingsrichtingen om de risico's zoveel mogelijk te beperken.

  Noodverordening

  De landelijke regels staan opgenomen in de noodverordening. Hierin is bepaald wat er niet mag, maar ook de uitzonderingen. De noodverordening vind je hier.
  Om de regels m.b.t. evenementen uit de noodverordening te verduidelijken is een schema gemaakt.
  Aan de hand van onderstaand schema kun je bepalen of het evenement wat je wilt organiseren binnen de landelijke regels valt en aan welke voorwaarden je sowieso moet voldoen.

   

   

  Een grotere versie van het schema vind je hier.

  Meer (algemene) informatie over de COVID-19 en de noodverordening vind je hier.

  COVID-19 risicoanalyse

  Net als altijd hoort bij een vergunningaanvraag een risicoanalyse m.b.t. je evenement. In deze risicoanalyse staat de vraag ''Welke risico's zijn er realistisch gezien te verwachten bij je evenement?'' centraal.
  Nu met COVID-19 is een extra risico ontstaan die mogelijk ook effect heeft op je evenement. Om die reden hoort bij de vergunningaanvraag nu ook een COVID-19 risicoanalyse. In deze analyse geef je aan welke COVID-19 risicofactoren op jou evenement van toepassing kunnen zijn. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de hoeveelheid mensen die je verwacht in relatie tot de beschikbare ruimte (de 1,5 meter afstand blijft de norm). Omdat we begrijpen dat COVID-19 risicofactoren nieuw voor je zijn hebben we een overzicht gemaakt van COVID-19 risicofactoren die mogelijk aanwezig kunnen zijn. Dit overzicht vind je hier.

  Het is aan jou als organisator om na te denken over welke COVID-19 risicofactoren op jou evenement aanwezig kunnen zijn. Het overzicht kan je hierbij helpen. Bij de vergunningaanvraag lever je ook de COVID-19 risicoanalyse in. Dit mag als apart document, maar mag je ook samenvoegen met de risicoanalyse die je wellicht al had voor je evenement. Als maar duidelijk is welke COVID-19 risicofactoren van toepassing kunnen zijn op jou evenement.

  COVID-19 maatregelen

  Om de risico's zoveel mogelijk terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau tref je maatregelen. En nu dus ook voor COVID-19. Op basis van de COVID-19 risicoanalyse stel je een overzicht op van de COVID-19 maatregelen die je gaat treffen. Deze maatregelen moeten aan sluiten op de geconstateerde risico's. 

  1,5 meter

  Basisregel is dat er een onderlinge afstand van 1,5 meter gehouden wordt. Bij de vergunningaanvraag lever je ook een beschrijving in hoe je er voor zorgt dat die 1,5 meter onderlinge afstand gehouden kan worden.

  Protocollen

  Vanuit diverse brancheorganisaties zijn er COVID-19 protocollen gemaakt die je op weg helpen met het organiseren van veilige en verantwoorde evenementen. Hieronder een overzicht waar je protocollen kunt vinden:

  COVID-19 oplossingsrichtingen

  Wellicht vind je het lastig om te bedenken welke maatregelen je voor COVID-19 risico's kunt treffen. Daarom hebben we op basis van de COVID-19 risicofactoren die je hierboven kunt vinden een aantal mogelijke oplossingsrichtingen opgesteld. Het is de bedoeling dat je deze oplossingsrichtingen vertaald in specifieke maatregelen voor jou evenement. Het is dus niet simpelweg kopiëren en plakken, maar we helpen je wel op weg. Dat wat je bij je vergunningaanvraag indient als maatregelen moeten in de praktijk ook daadwerkelijk getroffen worden.

  De COVID-19 oplossingsrichtingen vind je hier.

  Samenvatting vergunningaanvraag

  Bij de vergunningaanvraag hoort i.v.m. COVID-19 een:

  • COVID-19 risicoanalyse;
  • COVID-19 maatregelen, inclusief beschrijving hoe de 1,5 meter onderlinge afstand gehouden kan worden.

  Vragen?

  Heb je vragen over het organiseren van je evenement of over wat er van je verwacht wordt? Neem dan contact op met de gemeente waar je je evenement wilt organiseren.
  Indien nodig neemt de gemeente contact op met de veiligheidsregio.

  Een overzicht van veelgestelde vragen met antwoorden vind je hier.

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten.

  Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.