Lees voor

Thema's corona

Dit is een toelichting op de maatregelen in Twente. In de noodverordening kun je alle informatie vinden. Hieronder is een aantal thema's uitgelicht. 
Laatste update 01-07-2020 

De anderhalve meter afstand geldt bijna altijd. Er zijn enkele uitzonderingen, deze zijn opgenomen in de noodverordening. 

Specifiek voor kinderen/jongeren
* Kinderen t/m 12 jaar hoeven tot niemand afstand te houden. 
* Jongeren t/m 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden. 

Ondernemingen weer open
Heel veel ondernemingen die nog dicht waren, mogen per 1 juli weer open. Denk aan sportscholen, sauna’s, coffeeshops en casino’s. Discotheken, nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven nog gesloten.

Bezoek ontvangen
Voor het ontvangen van bezoek thuis geldt geen maximum aantal. Wel geldt uiteraard de 1,5m afstand. Als een samenkomst leidt tot overlast, of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid kan er gehandhaafd worden.

Binnen, in openbare gebouwen zoals bioscopen, cafés, restaurants, theaters
Altijd:
* 1,5 meter afstand.
* Men moet zitten.

Aantallen:
* Als er geen plek is gereserveerd en er geen gezondheidscheck plaatsvindt mogen er maximaal 100 mensen per zelfstandige ruimte in een gebouw.
* Er mogen meer dan 100 mensen bij elkaar komen als er een plek is gereserveerd en er een gezondheidscheck plaatsvindt. 

Buiten
* Altijd 1,5 meter afstand.
* Als er geen plek is gereserveerd en er geen gezondheidscheck plaatsvindt mogen er maximaal 250 mensen buiten samen komen. Bij buitenterrassen en eet- en drinkgelegenheden moet men zitten. 
* Er mogen meer dan 250 mensen buiten bij elkaar komen als men zit, er een plek is gereserveerd en er een gezondheidscheck plaatsvindt.

Bij bijvoorbeeld dierentuinen en pretparken geldt geen maximum aan het aantal personen.

Evenementen en samenkomsten
Per 1 juli zijn evenementen weer toegestaan. Hiervoor dient een organisator een vergunningaanvraag in te dienen bij de gemeente. Naast de verleende vergunning gelden uiteraard voorwaarden zoals de 1,5 meter. Er wordt momenteel gewerkt aan het omschrijven van deze voorwaarden voor evenementen.

Dansen
Vanaf 1 juli geldt de landelijk afspraak dat in een eet- en drinkgelegenheid niet gedanst mag worden, want men moet altijd zitten. In de toelichting op de noodverordening staat de men niet de gelegenheid mag bieden te dansen. En ook een dansvoorziening (dansvloer) mag niet geopend zijn voor publiek.

Wanneer kan er wel gedanst worden:
* dansen als sport of culturele uiting;
* buiten dansen met maximaal 250 mensen zonder dat dit bij een eet- of drinkgelegenheid plaatsvindt, op anderhalve meter afstand.

Recreatie en toerisme 
Kamperen kan. Sanitaire voorzieningen op campings zijn sinds 15 juni weer open. Zwembaden en andere voorzieningen zijn ook weer open, uiteraard wel met de RIVM richtlijnen in acht genomen. 

Ook groepsaccommodaties zijn weer open. Ook hier geldt uiteraard dat te allen tijde 1,5 meter afstand moet worden gehouden tot de dichtstbijzijnde persoon, behalve als het personen betreft die tot één huishouden behoren of kinderen t/m 12 jaar en jongeren onderling t/m 17 jaar. 

Informatie over vakantie naar het buitenland vind je op de website van de Rijksoverheid. 

Recreatie en toerisme: voor ondernemers
Als ondernemer moet u erop toezien dat uw gasten zich houden aan de voorschriften. Lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat u te weinig personeel heeft, overweeg dan minder gasten toe te laten op het terrein. Eigenaren en beheerders moeten gasten zichtbaar op de hoogte brengen van de regels die gelden voor hun verblijf. Worden ze niet nageleefd, dan moet u hen verzoeken te vertrekken.

Er zijn veel communicatiemiddelen beschikbaar om de maatregelen onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld posters en banners. Deze zijn te downloaden vanaf de website van de Rijksoverheid.

Als u constateert dat uw gasten zich niet aan de voorschriften houden dan spreekt u in eerste instantie zelf de mensen daar op aan. Heeft dit geen of onvoldoende effect, bel dan de politie via 0900-8844 (geen spoed, wel politie) of de toezichthouders van uw gemeente.

Meer informatie vindt u ook bij de HISWA-Recron.

Sporten en bewegen
Vanaf 1 juli mag er naast buiten sporten, ook weer binnen worden gesport. Vanaf 18 jaar moet hierbij 1,5 m afstand worden gehouden, tenzij er sprake is van normaal sportcontact.

Muziek maken
Muzikanten mogen weer spelen (dat geldt voor zowel repetities als voor uitvoeringen). Voorwaarde is dat zij hun protocollen hebben aangepast op de laatste inzichten en dat deze met de brancheverenigingen zijn afgestemd. Dat betekent in ieder geval dat blazers minimaal 2 meter afstand moeten houden tot anderen.

In groepsverband zingen
In de publieke ruimte en in besloten plaatsen, met uitzondering van woningen, is het verboden in groepsverband te zingen of schreeuwen.
Dit verbod op zingen geldt niet voor zangers, zangkoren, zanggroepen en zang als onderdeel van belijdenis van godsdienst of levensovertuiging, voor zover daarbij de richtlijnen van het RIVM worden opgevolgd.

Vervoer en mondkapjes
De plicht om een mondkapje te dragen geldt in het openbaar vervoer (bij personen vanaf 13 jaar) en in alle vormen van bedrijfsmatig personenvervoer. Bijvoorbeeld in touringcars, busjes en personenauto’s met minder dan 9 zitplaatsen waarmee personen van en naar werklocaties worden vervoerd (al dan niet met chauffeur).

Testen
Vragen over testen en testlocaties vind je hier.

Terug naar boven

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.