Lees voor

Algemene coronaregels

  Landelijke maatregelen

  De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. De coronamaatregelen vragen veel van iedereen, zowel fysiek als mentaal. Het kabinet wil besmettingen voorkomen maar ook perspectief bieden. Onder voorwaarden gelden vanaf 3 maart een aantal voorzichtige verruimingen. Meer informatie over de landelijke maatregelen op de pagina van Rijksoverheid.

   

   


  Basisregels voor iedereen

  Voor iedereen in Nederland geldt:

  Meer informatie over de basisregels vind je op de website van de Rijksoverheid.


  Coronamaatregelen in Duitsland

  Duitsland zit in principe tot en met 28 maart in lockdown. 
  Lees via onderstaande websites meer actuele informatie over maatregelen in Duitsland:


  Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

  Sinds 1 december 2020 is de tijdelijke coronawet van kracht. De wet vervangt de noodverordeningen, waarin de maatregelen sinds maart 2020 werden opgenomen. Noodverordeningen zijn namelijk voor kortdurende (crisis)situaties. Maar de coronacrisis duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19.

  Bekijk hier de ministeriële regeling Tijdelijke Wet maatregelen Covid-19

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.