Lees voor

Adviezen en maatregelen

  Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus

  Nederland is weer open. We zijn beter tegen het virus bestand, door vaccinaties en boosterprikken en de opgebouwde immuniteit. Maar het coronavirus is er nog wel. Met onderstaande adviezen kunt u besmetting voor uzelf en anderen zo veel mogelijk voorkomen. En kunt u rekening houden met mensen die zich nog zorgen maken om hun gezondheid.

  Meer informatie over de landelijke maatregelen op de pagina van Rijksoverheid.

  Basisadviezen

  • handen wassen
  • hoest en nies in je elleboog
  • blijf thuis bij klachten en doe een test
  • zorg voor voldoende frisse lucht
  • haal een vaccin, booster- of herhaalprik.

  Klachten? Blijf thuis en doe direct een test

  Heeft u klachten die horen bij corona? Voorkom dat u andere mensen besmet.

  • Blijf thuis en doe een zelftest of maak een afspraak om u te laten testen bij de GGD. 
  • Ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus, keelpijn of hoesten. 
  • Blijf thuis tot u de testuitslag weet.
  • Bij een positieve testuitslag: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn. Ga in isolatie. 
  • Bij een positieve zelftestuitslag: laat u zo snel mogelijk testen bij de GGD.
  • Heeft uw huisgenoot corona? U hoeft niet in quarantaine als u minimaal 1 week een boosterprik heeft, als u korter dan 8 weken geleden corona heeft gehad of als uit overleg met uw werkgever blijkt dat u noodzakelijk bent en voldoet aan gestelde voorwaarden tussen werkgever-werknemer. Dit geldt alleen als u geen klachten heeft.
  • Wilt u weten of u in quarantaine moet of niet? Doe de quarantainecheck op  quarantainecheck.rijksoverheid.nl.

  Thuiswerkadvies

  Het kabinet roept werkgevers op om afspraken met werknemers te maken om thuiswerken te stimuleren. Het kabinet vraagt extra aandacht voor werknemers die zorgen hebben over hun gezondheid. Ook zij moeten veilig kunnen werken. Voor werknemers met klachten blijft gelden: blijf thuis en doe een test. Bij een positieve test: ga in isolatie en werk thuis als het kan.

  Zorg voor voldoende frisse lucht

  Frisse lucht is belangrijk. Frisse lucht helpt om de overdracht van het virus te beperken. Zorg dat thuis, in winkels, in horeca, op school en op het werk regelmatig wordt gelucht.

  Meer informatie over de basisregels vind je op de website van de Rijksoverheid.


  Coronamaatregelen in Duitsland

  Lees via onderstaande websites de actuele informatie over coronamaatregelen in Duitsland en regels voor het grensverkeer in Nederland en Duitsland. 

  Grensverkeer en reisadvies

  Algemene coronamaatregelen Duitsland

  Maatregelen grensdeelstaten 

  In twijfelgevallen kun je altijd contact opnemen met de Coronahotlines in Duitsland. Voor Niedersachsen is dat 0049 511 120 6000 en voor Nordrhein-Westfalen is dat 0049 211 9119 1001.


  Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

  Op 17 mei 2022 ging de Eerste Kamer niet akkoord met de Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen Covid-19. Vanaf 20 mei 2022 geldt de tijdelijke coronawet niet meer. 

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.