Lees voor

Actueel

   

  01-03-2021

  Afspraak Twentse gemeenten: geen paasvuren

  Regionaal is met alle 14 Twentse gemeenten afgesproken om geen paasvuren op te laten bouwen. De Veiligheidsregio Twente gaf het advies om in verband met corona geen grote groepen mensen te laten samenkomen bij de paasvuren. Het is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen in welke fase de coronacrisis zich met Pasen bevindt. Maar de kans is groot dat met veel mensen samenkomen, ook tegen die tijd nog niet mogelijk is. 

  Vanwege die onzekerheid hebben de 14 Twentse gemeenten afgesproken om daarom de paasvuren niet door te laten gaan. De boakebouwers worden gevraagd niet te beginnen met de opbouw van de boakes. Het is vanwege de brandveiligheid niet wenselijk om houtstapels te laten liggen. Het risico dat ze toch aangestoken worden is te groot 

  27-02-2021

  Oproep van de 14 Twentse burgemeesters

  "We willen zo graag, maar het kan echt niet"

  De veertien Twentse burgemeesters herkennen zich in de roep van inwoners en ondernemers om meer versoepeling van de corona-maatregelen. Het mooie weer van de laatste dagen nodigt uit om weer eens lekker te gaan shoppen of een terrasje te pikken. Het kabinet geeft met ingang van woensdag 3 maart een beetje meer ruimte, met o.a. de gedeeltelijke heropening van scholen, winkelen op afspraak en een bezoek aan de kapper 

  “Iedereen snakt naar meer, maar die ruimte hebben we niet”, zegt burgemeester Sander Schelberg namens zijn Twentse collega’s. “We hebben het virus nog niet voldoende onder controle. De besmettingscijfers zijn nog te hoog en het aantal mensen dat gevaccineerd is, is nog te laag om verder te versoepelen. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet. Schelberg benadrukt dat burgemeesters en wethouders als lokale bestuurders dagelijks geconfronteerd worden met de gevolgen van de crises.  

  “Wij zien van dichtbij wat het met ondernemers en inwoners doet. Vanuit sociaal-maatschappelijk en economisch oogpunt is er heel veel behoefte aan versoepeling van de regels. Maar vanuit gezondheidsperspectief is die ruimte er nog niet. In alle gesprekken met Den Haag vragen we aandacht voor de problemen waar onze inwoners en ondernemers mee worstelen. We pleiten ook voor meer maatwerk waar dat kan. Twee klanten per verdieping pakt voor een kleine winkel heel anders uit dan voor een grote zaak. Het afgelopen jaar hebben veel ondernemers plannen uitgewerkt om hun klanten veilig te kunnen ontvangen. We weten ook dat er in de buitenlucht meer mogelijk is dan binnen. We vragen de regering daar goed naar te kijken en maatwerk te bieden zodra dat veilig kan.  

  De burgemeesters vertrouwen erop dat versoepelingen de komende maanden mogelijk zijn, gezien de voortgang van het vaccineren. “Zolang de huidige maatregelen gelden, kijken we met elkaar naar wat wel kan en mag. Terrassen mogen nog niet open, maar afhalen bij een restaurant kan wel.  Binnen sporten is nog niet toegestaan, maar buiten met z'n tweeën of tot 27 jaar in groepen, dat kan wel. Gelukkig hebben we in Twente volop ruimte om buiten te genieten. Daar kunnen we gebruik van maken, zolang we de basismaatregelen maar goed voor ogen houden”, aldus burgemeester Sander Schelberg die namens zijn Twentse collega’s tegelijk ook iedereen oproept zich aan de geldende maatregelen te houden. “Hoe lastig het ook is, maar laten we in Twente met z’n allen proberen het virus er zo snel mogelijk onder te krijgen. Laten we ons houden aan de regels, dat is volgens ons echt de snelste weg naar het ‘gewone’ leven waar we allemaal naar uitkijken.”  

  11-02-2021

  Voorzichtig meer lucht tijdens de lockdown

  De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, zowel fysiek als mentaal. Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het voor iedereen wordt.  De sociale, maatschappelijke en economische effecten van de pandemie tellen na een jaar flink op.

  Het kabinet blijft oog houden voor het beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid en het toegankelijk houden van de zorg. De Britse variant zorgt ervoor dat het aantal besmettingen per dag minder daalt dan een paar weken geleden, of zelfs toeneemt.

  Tegelijkertijd is nu de fase gekomen om, beperkt en weloverwogen, iets meer risico te nemen. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 15 maart van kracht, maar de middelbare scholen en het mbo gaan vanaf 1 maart deels weer open. Daarnaast staat het kabinet vanaf 3 maart onder voorwaarden de volgende verruimingen toe: jongeren tot en met 26 jaar mogen weer samen buiten sporten op sportaccomodaties, contactberoepen mogen weer uitgeoefend worden en de detailhandel mag open voor winkelen op afspraak.

  Onderwijs

  Vanaf 1 maart openen het voortgezet onderwijs en het mbo deels weer hun deuren. In de praktijk betekent dit dat alle leerlingen van het VO minimaal 1 dag per week naar school gaan. Voor mbo studenten geldt 1 dag per week. Net als bij het primair onderwijs, is het de intentie van het kabinet om het voortgezet onderwijs en het mbo niet meer te sluiten.

  Het is essentieel dat scholen en ouders alles op alles zetten om het aantal contacten zo veel mogelijk te beperken. Wie in het onderwijs werkt, kon zich al met prioriteit laten testen en dit blijft zo.

  De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten, omdat dit tot extra contact tussen scholieren van verschillende scholen leidt. 

  Contactberoepen

  Mensen met contactberoepen, zoals kappers en masseurs, mogen vanaf 3 maart hun beroep weer uitoefenen. Reserveren en registratie is verplicht, en er moet een check zijn op klachten. Daarbij is het belangrijk om een mondkapje te dragen en waar mogelijk 1,5 meter afstand te houden.

  De verruiming geldt ook voor rij-instructeurs. Dit betekent dat mensen vanaf 3 maart weer rijles kunnen volgen en iedereen het praktijkexamen kan doen. Beroepsmatige leerlingen kunnen ook weer theorie-examen doen, voor de niet-beroepsmatige leerlingen wordt nog uitgewerkt hoe dit ook zo snel mogelijk weer op een veilige manier mogelijk kan worden gemaakt.  

  Verder gelden natuurlijk de hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten. 

  Sekswerkers mogen hun beroep nog niet uitoefenen.

  Buiten sporten

  Mensen tot en met 26 jaar mogen vanaf 3 maart met meer dan 2 personen samen buiten sporten op sportaccomodaties. Niet in competitieverband, maar wel met het eigen team. Voorheen was dit alleen mogelijk voor jongeren tot en met 17 jaar. Tijdens het sporten hoeft er geen 1,5 meter afstand gehouden te worden. 

  Winkelen op afspraak

  Vanaf 3 maart mogen winkels op afspraak klanten ontvangen. Per verdieping mogen maximaal 2 klanten tegelijk in de winkel zijn. Klanten moeten zich 4 uur van tevoren hebben aangemeld. Een bezoek duurt minimaal 10 minuten. Dit is om te voorkomen dat er toch contacten zijn tussen klanten die elkaar snel afwisselen. Daarbij blijven natuurlijk de basisregels gelden zoals de mondkapjesplicht, 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten. Met name voor de kleinere winkels biedt dit mogelijk enige uitkomst. 

  Avondklok

  De avondklok wordt verlengd tot en met 15 maart 04.30 uur.

  Door de avondklok blijft het verboden om tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends naar buiten te gaan. De voorwaarden blijven hetzelfde. Studenten en docenten die praktijklessen volgen en volwassenenonderwijs in het examenjaar worden vanaf 3 maart uitgezonderd van de avondklok.

  Vliegverboden

  Om het risico op verspreiding van mutaties van het virus te verminderen, zijn op 23 januari vliegverboden afgekondigd voor passagiersvluchten uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Dominicaanse Republiek, Brazilië, Argentinië, Bolivia, Kaapverdië, Chili, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela. Deze verboden worden in elk geval verlengd tot donderdag 4 maart. Het kabinet heeft het OMT gevraagd om advies op een (al dan niet gedeeltelijke) verlenging van deze verboden. De eerder vastgestelde uitzonderingen op dit verbod voor enkele groepen reizigers, waaronder medisch personeel, blijven eveneens van kracht.

  Lockdown

  Het doel van de lockdown is om zo min mogelijk contacten te hebben. Want hoe minder contacten, hoe minder besmettingen. Blijf en werk daarom zo veel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten voor bijvoorbeeld boodschappen, (medische) zorg voor jezelf, voor anderen of voor dieren, een frisse neus en onderwijs of werk als dat echt niet thuis kan. Als je toch bezoek ontvangt, ontvang dan per dag maximaal één gast van 13 jaar of ouder. Ga ook niet vaker dan één keer per dag ergens op bezoek.

  Op maandag 8 maart beoordeelt het kabinet welke maatregelen vanaf 16 maart nodig zijn.

  Extra aandacht voor naleven van de basisregels

  De risico’s die we met de verruimingen nemen, vragen om extra aandacht voor het naleven van de basisregels. Dit geldt voor de hygiëneregels zoals handen wassen, niezen in de elleboog en het dragen van een mondkapje waar dit moet. En ook voor de regels voor 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden. Ook testen en thuisblijven bij milde klachten en na een positieve test samen met huisgenoten in quarantaine doen ertoe, juist nu. Zo krijgen we corona onder controle en stap voor stap meer ruimte.

  Meer informatie op de pagina van Rijksoverheid

  11-02-2021

  Oproep zorgketen: Help jij ons zorgen?

  Jouw huisarts, de ambulancedienst, het ziekenhuis, de wijkverpleging en verpleeghuizen hebben jouw hulp nodig. De druk op de zorg is groot en jij kunt helpen om die te verlichten.  

  Onder de noemer van noaberschap naar noaberzorg geeft de zorgketen handvatten wat jezelf kunt doen en kunt betekenen om de druk op de zorg te verminderen. Reden is dat het coronavirus impact heeft op de gehele zorgketen.  

  Wat kun jij zelf doen om de zorg te verlichten?

  Mijd de zorg niet

  Ben je bezorgd over je gezondheid? Of worden je klachten erger? Bel overdag je huisarts! Als je onder normale omstandigheden je huisarts zou bellen met een medische vraag, doe dat nu dan ook. Wacht niet tot de avond- of weekenddienst. Als je 's avonds of in het weekend belt, kost het de zorg meer inspanning om voor jou de juiste zorg te organiseren. Bovendien kent jouw huisarts jou het best en kan dus sneller de juiste hulp geven. 

  Zorg goed voor jezelf

  Door een goede weerstand is je lichaam beter in staat om ziekmakende bacteriën en virussen te bestrijden. Je ondersteunt je weerstand door gezond te eten, genoeg te slapen en regelmatig te bewegen. Leef zo gezond mogelijk, dan werkt je afweersysteem het beste. 

  Kijk naar elkaar om

  In deze coronacrisis hebben veel mensen het zwaar. Heb je tijd en ben je zelf fit, kijk dan hoe je iemand in je omgeving kan helpen. Doe bijvoorbeeld boodschappen voor iemand die zelf de deur niet uit kan of kook een extra maaltijd. Kijk eens bij iemand door het raam of doe een briefje in de bus om je hulp aan te bieden. Vraag wat iemand nodig heeft. Van een kaartje of telefoontje worden ook veel mensen blij. 

  Maak een plan

  Het is goed om er nu al over na te denken wie jou kan helpen als het nodig is. Wie zijn je contactpersonen en mogen over jou beslissen als je dat zelf niet meer kan? Praat ook met je huisarts en je naasten over welke zorg je wel of niet wilt ontvangen. Wil je bijvoorbeeld opgenomen worden in het ziekenhuis of kies je ervoor om thuis te blijven? Het is niet makkelijk om dit te bespreken. Maar nu kun je er nog zelf over beslissen. Maak hierover afspraken met elkaar. 

  Help jij zorgen?

  De zorg is van iedereen en iedereen kan een steentje bijdragen. Help jij zorgen? Kijk voor meer informatie op www.acutezorgeuregio.nl/helponszorgen 

  08-02-2021

  Avondklok verlengd vanwege mogelijke nieuwe golf van besmettingen

  De avondklok wordt verlengd tot woensdag 3 maart 04.30 uur. Dat is nodig, omdat nieuwe, besmettelijkere varianten van het coronavirus terrein winnen in Nederland. Dat kan leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. De overige maatregelen van de lockdown blijven doorlopen zoals eerder aangegeven in de persconferentie van dinsdag 2 februari.

  Lees welke maatregelen gelden in een kort overzicht.

  Avondklok

  Tijdens de avondklok is het verplicht om tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen te blijven. Het is verboden om tijdens de avondklok zonder geldige reden op straat te zijn. Als het toch noodzakelijk is om naar buiten te gaan, moet je een formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ meenemen. Als het nodig is dat je voor werk naar buiten gaat, moet je ook een werkgeversverklaring tonen. In sommige gevallen is een formulier niet nodig. Meer informatie  is te vinden op www.rijksoverheid.nl/avondklok.

  Proces

  Op dinsdag 23 februari besluit het kabinet of de maatregelen van de huidige lockdown en de avondklok worden aangepast. De avondklok wordt eerder dan 3 maart beëindigd als de ontwikkelingen rondom het virus daar reden toe geven.

  Meer informatie vind je op de pagina van Rijksoverheid.

  05-02-2021

  Winterweer, sneeuw, schaatsen en schaatsbanen

  Ook als je wilt genieten van een pak sneeuw of een mooie laag ijs, blijft de oproep om zo min mogelijk mensen te ontmoeten. Onder de huidige regels mag je naar buiten met mensen van je eigen huishouden, of in je eentje met één iemand van buiten je eigen huishouden. Dat betekent dat je sneeuwballen mag gooien met je eigen huishouden, of mag gaan schaatsen met één vriend of vriendin, dus in een groepje van twee mensen.

  Het doel van de lockdown is om het aantal ontmoetingen zo veel mogelijk te beperken. Zo kunnen we besmettingen met het coronavirus tegengaan.

  De andere regels van de lockdown blijven natuurlijk ook gewoon gelden.

  Mogen er toertochten op het ijs komen?

  Sportwedstrijden en andere evenementen zijn verboden. Toertochten of andere schaatswedstrijden zijn dus niet toegestaan. Je kunt natuurlijk wel zelfstandig schaatsen, maar er mag geen tocht, wedstrijd of ander evenement georganiseerd worden.

  Mag er buiten op schaatsbanen worden geschaatst?

  Ja. Schaatsen is een buitensport en dat is nog toegestaan. Je mag schaatsen met je eigen huishouden of samen met maximaal één volwassene van buiten je eigen huishouden. Dat mag alleen als je anderhalve meter afstand houdt onderling.

  Kinderen tot en met 17 jaar mogen wel samen schaatsen of in de sneeuw spelen. Zij hoeven daarbij niet verplicht afstand te houden.

  Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht. Publiek is niet toegestaan. Schaatsverenigingen moeten ervoor zorgen dat het niet te druk is. Bij vragen overleggen ze met de lokale autoriteiten. Burgemeesters kunnen bij drukte maatregelen treffen.

  Mag je met meerdere schaatsen of sleeën of anderszins winterpret beleven?

  Schaatsen, sleeën, wandelen of anderszins genieten van het winterweer is toegestaan met je eigen huishouden of met maximaal één persoon van buiten je eigen huishouden. 

  Houd afstand van mensen van buiten je eigen huishouden, ook tijdens schaats en sneeuwpret. Zo houden we de kans op besmettingen zo klein mogelijk.

  Als het te druk wordt op bepaalde plaatsen, zoals op een parkeerplaats of rondom een koffie-afhaalpunt, ga dan weg. Als het echt te druk wordt, kan de burgemeester maatregelen nemen.

  Mag er buiten koek en zopie zijn?

  Afhaal bij horeca is mogelijk. Daarbij is het belangrijk dat iedereen 1,5 meter afstand houdt van anderen. Het mag niet te druk worden bij de afhaalplek. Ter plekke iets eten of drinken is daarom niet toegestaan. En banken of tafels bij de afhaalplek zijn ook niet toegestaan.

  Of je ergens een koek en zopie mag opzetten, hangt af van de lokale regels. Maar ook hiervoor geldt dat je in verband met het coronavirus alleen eten en drinken mag laten afhalen, en geen terras mag opbouwen.

  Wat is het advies bij winterpret tijdens de komende dagen?

  Ook in de kou kan het coronavirus overspringen. Hou dus afstand, ga weg als het druk is en voorkom groepsvorming. Zorg dat je voor het ingaan van de avondklok thuis bent.

  Meer informatie vind je op de pagina van Rijksoverheid.

  Meer informatie over het vaccineren en testen bij GGD Twente in verband met het verwachte winterweer vind je op de pagina van GGD Twente. 

  02-02-2021

  Plannen voor bestellen en afhalen per 10 februari

  Het kabinet wil het bestellen en afhalen van producten bij niet-essentiële winkels per 10 februari mogelijk maken. Hierdoor zijn producten te bestellen en af te halen op een afgesproken afhaalpunt en op een afgesproken tijdstip.

  Niet essentiële-winkels blijven voorlopig gesloten. Wel wordt het bestellen en afhalen van producten bij winkels toegestaan. Producten worden nu veel online gekocht en thuisbezorgd. Dit legt een grote druk op de pakketdiensten. Daarnaast krijgen de ondernemers hierdoor meer perspectief.

  Voorwaarden voor bestellen en afhalen

  Er zijn een aantal voorwaarden aan het bestellen en ophalen van producten bij een winkel:

  • Doe vooraf (minimaal 4 uur van te voren) een (online) bestelling bij een winkel of een locatie met een winkelfunctie;
  • Je ontvangt een bevestiging met een tijdslot wanneer de bestelling af te halen is.
  • Er zit minimaal een dagdeel (4 uur) tussen het bestellen en afhalen;
  • Afhalen kan alleen binnen het afgesproken tijdslot;
  • De afspraakbevestiging bevat alle praktische informatie over het veilig en vlot afhalen van de bestelling;
  • Afhalen doe je alleen en  gebeurt aan de deur van de winkel;
  • Alleen als je klachtenvrij bent, kan de bestelling worden afgehaald;
  • De winkelier zorgt ervoor dat je bestelling klaar staat;
  • Betalen doe je thuis vooraf, achteraf of zoveel mogelijk contactloos bij het afhalen.

  Daarbij blijven natuurlijk ook de andere basisregels gelden zoals de 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en geen groepsvorming.

  Meer informatie is te vinden op de pagina van de Rijksoverheid

  02-02-2021

  Lockdown is verlengd

  Tijdens de persconferentie van dinsdag 2 februari heeft minister-president Rutte laten weten dat de lockdown wordt verlengd tot in ieder geval 2 maart.

  Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het langzaam iets minder druk. Maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn besmettelijker en kunnen leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. We moeten nieuwe besmettingen nu zo veel mogelijk tegengaan, zodat de ziekenhuizen ook de komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten en de reguliere zorg. Daarom heeft het kabinet besloten om de huidige lockdown voort te zetten. Wel gaan basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari weer open. Daarnaast mogen consumenten vooraf geplaatste bestellingen, op vooraf afgesproken tijden, ophalen bij de winkel. 

  De avondklok geldt vooralsnog tot 10 februari 04.30 uur. Of deze wordt verlengd wordt over enkele dagen bekend gemaakt. 

  Meer informatie over de verlengde lockdown is te vinden op de pagina van de Rijksoverheid.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  22-01-2021

  Avondklok in Nederland vanaf zaterdag 23 januari 21.00 uur

  In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dit betekent dat iedereen tussen tussen 21.00 uur en 04.30 uur binnen dient te blijven. Het is dan verboden om zonder geldige reden op straat te zijn.

  Dit is een extra coronamaatregel om het ontvangen van bezoek en ontmoetingen in groepen tegen te gaan. Op de website van de Rijksoverheid kunt u alle informatie rondom deze maatregel vinden. 

  Voor wie gelden er uitzonderingen voor de avondklok? Lees op deze pagina voor wie de uitzonderingen gelden.

  Voor mijn werk moet ik buiten zijn tussen 21.00 en 04.30 uur, hoe kan ik dit dan aantonen? Lees hier meer over de werkgeversverklaring die u dan bij zich dient te hebben.

  Wanneer mag u wel en niet naar buiten tijdens de avond klok? Lees op deze pagina meer informatie daarover. 

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.