Lees voor

Contact

Vragen over corona 

We volgen in Twente zoveel mogelijk de landelijke maatregelen. Kijk hiervoor op de website van de Rijksoverheid. 

Heeft u vragen over de regionale situatie? Neem dan contact op met de betreffende gemeente.

Voor overige vragen over corona, die niet vermeld staan op de website van de Rijkoverheid, kunt u een mail sturen aan communicatie@vrtwente.nl

 

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.