Lees voor

Werkbezoek Minister Grapperhaus aan Veiligheidsregio Twente

11-11-2020

Op woensdag 11 november bezocht minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid Veiligheidsregio Twente. In het gemeentehuis van Hengelo liet hij zich informeren over de aanpak van de coronacrisis in Twente. Hij ging in gesprek met BOA’s, politiemensen en medewerkers uit de crisisorganisatie. Ook woonde hij een crisisteamoverleg bij met alle Twentse burgemeesters. Het bezoek werd afgesloten met de uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding. Stephan Wevers werd gedecoreerd als Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Na een kort introducerend gesprek met de plaatsvervangend voorzitter van Veiligheidsregio Twente, Burgemeester Sander Schelberg, ging de minister in gesprek met BOA’s, politiemensen en enkele andere crisisfunctionarissen.

Delen van praktijkervaringen
De minister nam ruim de tijd om in klein gezelschap te praten met medewerkers die volop meedraaien in de crisisorganisatie. Praktijkervaringen werden gedeeld en de minister liet zich informeren over de handhaving in deze moeilijke periode. ‘Ik kijk terug op een plezierig en laagdrempelig gesprek’, zegt jeugd BOA Rutger Bolier uit Oldenzaal. ‘We hebben onze ervaringen uit de praktijk kunnen toelichten, de minister bood echt een luisterend oor’.

‘Vanmiddag heb ik een bezoek gebracht aan de Veiligheidsregio Twente in het kader van corona’, zegt de minister na zijn bezoek. 'Ik heb gesproken met BOA’s en politiemensen over handhaving tijdens deze crisis. We mogen als samenleving diep respect hebben voor de waardevolle rol die mensen op zich nemen in deze moeilijke tijd’.

Bijwonen crisisteamoverleg
Aansluitend woonde de minister een crisisteamoverleg bij met de Twentse burgemeesters. Hierdoor kreeg hij een goed beeld van de situatie in Twente. ‘Een mooie gelegenheid om de minister bij te praten over de Twentse aanpak en de huidige stand van zaken in onze veiligheidsregio’, zegt Sander Schelberg. ‘Gelukkig zien we het aantal besmettingen dalen, we zijn er nog niet, maar het is een positieve ontwikkeling’.

Het bezoek van de minister werd zeer gewaardeerd door de BOA’s, politiemensen en medewerkers van Veiligheidsregio Twente.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd……
Het werkbezoek werd afgesloten met een uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding. Stephan Wevers, commandant van Brandweer Twente en voormalig voorzitter van Brandweer Nederland, werd door minister Grapperhaus namens Zijne Majesteit de Koning gedecoreerd als Officier in de Orde van Oranje Nassau. Lees het bericht daarover hier.

 

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.