Lees voor

Twentse burgemeester pleiten voor heldere exit-strategie coronabeleid

20-01-2022

Wij, de 14 Twentse burgemeesters, pleiten voor een heldere exit-strategie over het coronabeleid. Wij roepen het kabinet op om uiterlijk dinsdag 25 januari, de dag van de persconferentie, duidelijkheid te geven over deze strategie. Ook vragen we perspectief voor de langere termijn. Logische en uitlegbare stappen en maatregelen zijn nodig voor onze samenleving.

KANTELPUNT IN LOCKDOWN

We zitten met elkaar op een kantelpunt; hoe komen we samen uit de lockdown? Stapsgewijs krijgen we steeds meer ruimte. Ruimte waar we met elkaar naar verlangen. Ons geduld wordt voortdurend op de proef gesteld. Er zijn een record aantal besmettingen in Twente en in Nederland, maar de opnames in het ziekenhuis blijven laag. Door deze besmettingen en quarantaines kunnen veel mensen niet aan het werk en kan het laten doorlopen van de ‘gewone’ gang van zaken lastiger worden, simpelweg omdat er geen mensen zijn om te zorgen voor bijvoorbeeld het vullen van de schappen in de supermarkt, het inzamelen van ons afval en het leveren van zorg. De toenemende vraag om zorg die te verwachten is door de oplopende besmettingscijfers, komt allereerst en grotendeels terecht bij de eerstelijns zorg; de huisartsen, thuiszorgmedewerkers en ook bij de mantelzorgers die het dichtst bij de inwoners van Twente staan. De komende tijd zal een flink beroep worden gedaan op hun ondersteuning. Daarom de oproep om naar elkaar te blijven omkijken.

BREDERE AFWEGING VAN BELANGEN

We dringen er op aan dat alle sectoren gelijk worden behandeld. De afgelopen week hebben we onze stem vanuit Twente al ingebracht bij het Veiligheidsberaad en hebben, samen met de andere Nederlandse gemeenten gepleit voor een bredere afweging van de belangen. We blijven dit doen, zodat er op korte termijn hopelijk ruimte wordt geboden aan onder andere de cultuursector en de horeca waar de nood erg hoog is. Het is nu van belang dat we binnen de ruimte die er is, met elkaar de verantwoordelijkheid blijven voelen om de maatregelen na te leven. Dit is moeilijk, maar nu de maatregelen volgen, maakt de kans op versoepelingen groter.

VERANTWOORDELIJK GEDRAG BLIJFT BELANGRIJK

De maatregelen vragen veel van de samenleving. Deze signalen vanuit de maatschappij zijn sterk en worden gezien en gehoord. De versoepelingen van de maatregelen sinds zaterdag 15 januari geven iets meer lucht op een aantal plekken in de samenleving waar het pijn doet. Desondanks doen we het samen in Twente goed. De regels worden in het algemeen nageleefd. We zijn tevreden over het feit dat we in Twente met elkaar in een open gesprek blijven. Het blijft belangrijk dat we omzien naar elkaar: afstand houden, mondkapjes dragen, handen wassen, ventileren en testen. Ook vaccineren blijft van groot belang. Dat kan inmiddels zonder afspraak: voor een booster, maar ook voor een eerste vaccinatie. De Twentse gemeenten zetten zich in om naleefgedrag te stimuleren. Daar gaan we voor. We roepen de Twentenaren op om ook zelf verantwoordelijkheid te blijven nemen en veilige keuzes te maken. Elke gemeente zal vooral de verbinding blijven zoeken met ondernemers en inwoners. Ook qua handhaving treden we in Twente gezamenlijk in dezelfde lijn op. We blijven eerst gesprekken voeren en waarschuwen voordat we optreden. Dat zullen we ook komende periode blijven doen. Excessen, onveilige situaties waarin onacceptabele risico’s worden genomen, zijn voor niemand wenselijk

Bekijk hier het statement namens de 14 Twentse gemeenten

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.