Lees voor

Twente stimuleert naleefgedrag

14-01-2022

Bericht namens de 14 Twentse gemeenten:

Omikron grijpt om zich heen en het aantal besmettingen loopt sterk op. En ook al lijken we er minder ziek van te worden; de groep besmette mensen wordt naar verwachting nog vele malen groter dan nu. En dus zal ook het aantal mensen dat wel ziek wordt en zorg nodig heeft, toenemen. Dat is een logische rekensom.

Bredere afweging van belangen

De maatregelen vragen veel van de samenleving. We zien overduidelijk dat een aantal sectoren sterk te lijden heeft onder de maatregelen, de nood is hoog. Deze signalen zijn sterk en schrijnend en worden gezien en gehoord. De verwachte verruiming van de maatregelen vanaf zaterdag 15 januari geeft iets meer lucht op een aantal plekken in de samenleving waar het echt pijn doet. Daarmee neemt het kabinet ook een voorzichtig risico als het gaat om de verspreiding van het virus. Daarvoor hebben we samen met de andere Nederlandse gemeenten gepleit: een bredere afweging van de belangen.

De toenemende vraag om zorg die te verwachten is door de oplopende besmettingscijfers, komt allereerst terecht bij de eerstelijns zorg; de huisartsen, thuiszorgmedewerkers en ook bij de mantelzorgers die het dichtst bij de inwoners van Twente staan. De komende tijd zal een flink beroep worden gedaan op hun ondersteuning.

En het zal spannend worden als we kijken naar ons dagelijks leven. Door de vele besmettingen en quarantaines kunnen veel mensen niet aan het werk en kan het laten doorlopen van de ‘gewone’ dingen lastiger worden, simpelweg omdat er geen mensen zijn om te zorgen voor bijvoorbeeld het vullen van de schappen in de supermarkt, het inzamelen van ons afval, het leveren van zorg. Dat is en blijft zorgelijk.

Verantwoordelijk gedrag blijft belangrijk

Het vrij laten rondgaan van het virus is nog niet de weg, omdat dat simpelweg te grote gevolgen heeft, zoals hiervoor benoemd. Dus blijft het belangrijk dat we nog opletten met elkaar: afstand houden, mondkapjes dragen, handen wassen, ventileren en testen. Ook vaccineren blijft van groot belang. Dat kan inmiddels zonder afspraak: voor een booster, maar ook voor een eerste vaccinatie.

De Twentse gemeenten zetten zich in om naleefgedrag te stimuleren. Daar gaan we voor. En we roepen de Twentenaren op om ook zelf die verantwoordelijkheid te blijven nemen en veilige keuzes te maken. Elke gemeente zal vooral de verbinding blijven zoeken met ondernemers en inwoners. Ook qua handhaving blijven we eerst gesprekken voeren en waarschuwen voordat we optreden. Dat zullen we ook komende dagen blijven doen. Excessen, onveilige situaties waarin onacceptabele risico’s worden genomen, zijn voor niemand wenselijk.

Kijk naar elkaar om

We blijven we ons de komende tijd ook voor de bredere afweging van belangen inzetten. Waar het nu om gaat is dat we, binnen de ruimte die er is, met elkaar de verantwoordelijkheid blijven voelen om de maatregelen na te leven, hoe moeilijk dat ook is. Kijk naar elkaar om.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.