Lees voor

Toezicht coronatoegangsbewijs: eigen verantwoordelijkheid voorop

23-09-2021

Vanaf zaterdag 25 september gaat Nederland verder open met de inzet van een coronatoegangsbewijs. De Twentse gemeenten gaan risicogericht en steekproefsgewijs te werk wat betreft het toezicht hierop.

Plaatsvervangend voorzitter Arco Hofland over de werkwijze: “We hebben de ervaring in Twente dat onze ondernemers, verenigingen en inwoners zich goed aan de maatregelen houden. Daar waar het niet goed gaat, wordt de verantwoordelijke aangesproken. De werkwijze gaat uit van vertrouwen en doet recht aan de inspanningen die het overgrote deel van de ondernemers en instellingen doet om de maatregelen na te (doen) leven. Wanneer ondernemers willens en wetens ervoor kiezen om geheel geen invulling te geven aan de controle op het coronatoegangsbewijs, zal gepast worden gehandeld. Bezoekers aan horeca, theater, sportwedstrijden zijn van harte welkom, maar moeten wel voldoen aan regels die zijn gesteld met betrekking tot corona. Veiligheidsregio Twente roept iedereen op om zich aan de maatregelen te houden.”

Het coronatoegangsbewijs wordt ingezet op locaties waar het door het loslaten van de verplichte 1,5 meter afstand drukker wordt. Op deze manier wordt het risico van besmetting zo laag mogelijk gehouden en kan iedereen zo veilig mogelijk samen komen. Daarnaast draagt het gebruik van het coronatoegangsbewijs bij aan het openen én open houden van de meeste locaties op maximale capaciteit.  

Meer informatie over het coronatoegangsbewijs is te lezen op de website van de Rijksoverheid

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.