Lees voor

Regionale afspraken coffeeshopbeleid in Twente

17-02-2022

In Twente wordt al bijna 15 jaar intensief en tot tevredenheid van de verschillende partners samengewerkt op het gebied van drugsbeleid. Ook ten aanzien van het beleid voor coffeeshops zijn regionaal afspraken gemaakt. Vanwege een wetswijziging en aanbevelingen uit een landelijk onderzoek zijn deze afspraken onlangs opnieuw tegen het licht gehouden.

De 14 Twentse burgemeesters hebben in 2012 regionale afspraken gemaakt over het aantal en de locaties van coffeeshops in Twente. Er is toen afgesproken dat er in de drie grootste gemeenten een maximum aantal coffeeshops mogen zijn:

Gemeente Almelo: 2 coffeeshops
Gemeente Enschede: 9 coffeeshops
Gemeente Hengelo: 3 coffeeshops

De andere 11 gemeenten hanteren een 0-beleid. Dat wil zeggen dat deze gemeenten geen exploitatievergunning verlenen aan coffeeshops in hun gemeente. Ook over handhaving zijn gezamenlijk afspraken gemaakt. Hierdoor wordt drugsoverlast in Twente beperkt. De recente wetswijziging en aanbevelingen geven geen aanleiding om de bestaande afspraken te veranderen. Het huidige aantal coffeeshops wordt gezien als een evenwichtig aantal met voldoende regionale spreiding in Twente.

Opiumwet

Op grond van de Opiumwet is een burgemeester bevoegd om bestuursrechtelijk op te treden wanneer er bij een pand drugs wordt verkocht, afgeleverd, verstrekt of met dat doel aanwezig is. Voor coffeeshops gelden specifieke gedoogregels die opgenomen zijn in het gemeentelijke Damoclesbeleid. De burgemeester is daarbij het bevoegd gezag. Wanneer de regels overtreden worden, krijgt de betreffende pandeigenaar in de meeste gevallen een waarschuwing of wordt het pand gesloten.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.