Lees voor

Nieuwe noodverordening 6 november 2020

06-11-2020

Vanaf 6 november 22.00 uur is dit de nieuwe noodverordening
Er hebben een paar wijzigingen plaatsgevonden ten opzichte van de noodverordening van woensdag 4 november. 
Zo is er versoepeling voor:

  1. een buurt- of dorpshuis dan wel wijkcentrum; hier kunnen op afspraak activiteiten gericht op individuele maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare groepen plaatsvinden;
  2. een bibliotheek; voor zover deze is opengesteld als afhaalfunctie of als locatie voor georganiseerde en besloten huiswerkbegeleiding, kan een bibliotheek geopend zijn. 

Tevens heeft de voorzitter een ontheffingsbevoegdheid om in geval van bijzondere omstandigheden meer dan 30 personen toe te staan bij een uitvaartplechtigheid in een uitvaartcentrum.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.