Lees voor

De werkdag van ... Tim Waanders

21-02-2022

In deze rubriek laten we verschillende collega’s van Veiligheidsregio Twente aan het woord over hun werk. Zo willen we graag laten zien wat we als veiligheidsregio allemaal doen. Deze maand geeft collega Tim Waanders een inkijkje in zijn werkzaamheden als beleidsadviseur informatiemanagement bij GHOR Twente.

HIN piket

Het is maandag vandaag en de werkweek begint voor mij met het overnemen van het HIN piket. Naast mijn werk in de GHOR bureauorganisatie als beleidsadviseur informatiemanagement werk ik als Hoofd Informatie geneeskundige zorg binnen de crisisorganisatie. Het piket bestaat uit 6 personen, dus dat betekent 1x per 6 weken dienst. Ik neem de dienst vandaag over van Manon, werkzaam in het ZGT ziekenhuis. Er zijn geen bijzonderheden, dus het is een korte telefonische overdracht.

Thuiswerken/privé

Ik woon in Wierden, samen met mijn vriendin Silke, dochter Zoë (4) en zoon Mats (1). Ik werk vandaag thuis, eerst breng ik mijn dochter Zoë naar school. Dat doe ik altijd lopend om even een frisse neus te halen.

Systeem informatie delen geneeskundige keten

Om tijdens een incident over dezelfde informatie te beschikken, werken we met het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). De veiligheidsregio werkt hiermee en sinds 2014 werken we binnen de geneeskundige keten met het LCMS geneeskundige zorg. De huisartsenzorg, ambulancedienst, ziekenhuizen en GGD werken allemaal met dit systeem, waarbij de zorgpartners informatie kunnen brengen en halen. Als GHOR hebben we een regiefunctie tijdens incidenten en een beheersfunctie vanuit de bureauorganisatie. Vanuit de beheersfunctie sluit ik vandaag aan in een landelijk functioneel beheerdersoverleg. In dit overleg wordt onder andere afgestemd waar voor de geneeskundige zorg de prioriteiten liggen om het systeem verder door te ontwikkelen. Ik haal daarvoor input op bij onze ketenpartners.

Afstemming Informatiemanagement met collega

Na wat mail te hebben beantwoord en enkele belletjes is het tijd voor de wekelijkse afstemming met mijn collega beleidsadviseur informatiemanagement bij de GHOR: Joos. We gebruiken de wekelijkse afstemming om onze werkzaamheden te bespreken, maar vooral om even goed te sparren op de onderwerpen binnen ons werkveld. Vandaag nemen we het jaarplan programma informatievoorziening van het IFV door om te kijken of er raakvlakken zijn met onze projecten. Daarnaast bereiden we een afstemming met een andere regio over LCMS voor. Deze regio is bezig met de implementatie van het systeem en heeft contact met Twente gezocht om tips op te halen.

Tijd voor lunch

Met het thuiswerken dwing ik mezelf ertoe om beneden te gaan lunchen. Even weg bij de laptop en tijd voor iets anders. Vaak kijk ik even televisie, zo ook vandaag. De lunchtijd valt precies samen met het journaal en sportjournaal om 13.00 uur. Ik ben een echte sportfanaat (zelf voetbal ik) en kijk eigenlijk alle sport.

Informatiegestuurd werken

Na de lunch ga ik aan de slag met het actueel beeld van de GHOR in LCMS. Met het actueel beeld proberen we onze zorgpartners en de andere hulpdiensten op de hoogte te houden van ontwikkelingen die in de zorgketen spelen die mogelijk kunnen leiden tot een opgeschaalde situatie. Bij de GHOR staat informatiegestuurd werken nog in de kinderschoenen. Er ligt veel leeswerk op de plank om te helpen dit thema verder vorm te geven binnen de GHOR. Deze middag bekijk ik voorbeelden van andere veiligheidsregio’s en zoom ik in op de GHOR aspecten. Nu de COVID werkzaamheden sterk afnemen, kunnen we als GHOR ons dit jaar meer in dit thema verdiepen. We monitoren landelijke ontwikkelingen en binnen de veiligheidsregio sparren we met het Informatie Operationeel Centrum.

MOOI overleg

De werkdag eindigt met het MOOI overleg. MOOI staat voor multidisciplinair overleg operationele informatievoorziening. In het MOOI overleg stemmen alle kolommen binnen de veiligheidsregio af over het operationele informatiemanagement. Er wordt besproken over er nog bijzonderheden zijn binnen de piketten. Verder worden de bijzonderheden rondom de operationele systemen doorgenomen. Tot slot wordt er stilgestaan bij de ontwikkelingen rondom de meldkamer. De meldkamer in Twente gaat in 2023 naar Apeldoorn, waar de Meldkamer voor Oost-Nederland komt. Op het gebied van informatievoorziening heeft dit gevolgen voor de huidige werkwijze, processen en afspraken. In het overleg bepreken we de multidisciplinaire gevolgen en worden vanuit alle bijzonderheden vanuit elke kolom besproken.

Meer weten over het werk van Tim? Neem dan ook eens een kijkje op de website www.ghortwente.nl 

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.