Lees voor

De werkdag van ... Sylvia Huis in 't Veld

27-08-2021

De komende periode laten we verschillende collega’s van Veiligheidsregio Twente aan het woord over hun werk. Zo willen we graag laten zien wat we als Veiligheidsregio allemaal doen. Deze maand geeft collega Sylvia Huis in ‘t Veld een inkijkje in haar werkzaamheden als Regiocoördinator Veiligheid voor het Platform IVZ, onderdeel van Veiligheidsregio Twente.

Platform IVZ

IVZ staat voor Integrale Veiligheidszorg. Alle 14 gemeenten hebben hun eigen Integrale Veiligheidszorg ambtenaar. Veiligheidsonderwerpen waarvan het handig en slim is om samenwerking te zoeken en deze regionaal op te pakken komen bij mij en mijn collega’s Jane en Violette. De ene keer helpt het om kennis en expertise te bundelen en van elkaar te gebruiken, de andere keer proberen we verplaatsingseffecten van criminaliteit tegen te gaan. Steeds vanuit een ondersteunende gedachte voor de veiligheid binnen de lokale gemeenten, zowel inhoudelijk als procesmatig.

Eens per zes weken treffen we elkaar bij de vergadering van het Platform IVZ, daar sluiten ook politie, het Openbaar Ministerie en het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) aan. De voorbereidingen, agendavoering en opvolging verzorg ik. Zo ook voor het DVO, het Districtelijk Veiligheidsoverleg Twente. En deze staat vandaag op de planning.

Algemeen Bestuur VRT en DVO

Maar eerst moeten mijn kinderen op de plek, ik breng ze allemaal weg naar school en het kinderdagverblijf. Doei, kus, fijne dag! Daarna stuur ik mijn auto richting Almelo. In de raadszaal van het stadhuis is vanochtend een Algemeen Bestuursvergadering van de Veiligheidsregio en een DVO-vergadering. Ik start mijn laptop op en pak de juiste documenten erbij. Voor de zekerheid test ik de digitale middelen nog even en schenk een kop koffie in. Wat mij betreft kunnen we starten. Langzaamaan komen alle genodigden binnen en zoeken hun plek in de raadzaal. Stipt op tijd geeft burgemeester Van Veldhuizen het startsein.

Alle onderwerpen zijn in de weken hiervoor al ambtelijk besproken en ik zorg ervoor dat deze op de agenda van deze bestuursvergaderingen komen. We starten met de vergadering van het Algemeen Bestuur, daarna volgt het DVO. Er komen diverse onderwerpen langs. Burgemeester Raven neemt eind dit jaar afscheid en haar portefeuilles worden overgedragen. Burgemeester Welman vertelt over de aansluiting bij Meld Misdaad Anoniem door de gemeenten. Voorheen kwamen deze meldingen alleen bij de politie binnen en binnenkort dus ook bij de gemeenten.

Ook staat het programma Jeugd en Criminaliteit op de agenda. Dit plan heb ik in de afgelopen maanden samen met de projectleiders en burgemeester Pierik als portefeuillehouder, uitgewerkt tot meerdere projecten. Deze moeten helpen om de Twentse jeugd niet richting de criminaliteit te laten afglijden. Ik heb een korte presentatie voorbereid en vertel per project wat we van plan zijn. Er zijn onder andere projecten gericht op het vroegtijdig signaleren van zorgelijk gedag van de individuele jongeren en een project gericht op jeugdgroepen. Ook is er een preventief project, gericht op zowel de jongeren zelf maar ook voor hun ouders en docenten. De leden van het DVO reageren positief en stellen nog wat verduidelijkingsvragen. Daarna ga ik weer achter mijn laptop verder om de verslaglegging van de rest van het DVO te verzorgen.

Dan volgt nog een besloten deel van de vergadering waarin burgemeester Schelberg het woord neemt. Burgmeester Van Veldhuizen is vandaag voor het laatst de voorzitter van deze overleggen omdat hij vertrekt per 1 oktober. Burgemeester Schelberg blikt terug op de afgelopen jaren en bedankt Onno van Veldhuizen met een ludieke cartoon voor zijn inzet. Ik ben benieuwd wie zijn opvolger wordt!

Informatie delen blijft ingewikkeld

Tegen het middaguur is de vergadering afgelopen en rij ik naar Enschede. Daar heb ik een gesprek met manager Rob Poelman. Er is wat onrust rondom het delen van informatie. Mag het wel of mag het niet? Welk doel heeft het delen? Met wie mag het gedeeld worden en hoe wordt het dan vastgelegd? Een aantal vragen die de afgelopen maanden regelmatig langskomen en nu ook spelen binnen het Kenniscentrum Mensenhandel Twente. Samen met Rob heb ik een digitale afspraak met een privacy officer van de politie. Na wat inhoudelijke gesprekken komen we tot de conclusie dat het delen van informatie onder bepaalde voorwaarden mag. Dat geeft weer vertrouwen voor de toekomst.

Evaluatie van de Wet verplichte GGZ

Tussendoor werk ik mijn e-mail bij en aan het einde van de middag heb ik nog een digitale afspraak staan met de GGD en een externe partij over de evaluatie van de Wet Verplichte GGZ. Deze wet omschrijft de aanpak van personen met verward gedrag en is al een tijdje gaande. Dit raakt zowel het sociale- als een veiligheidsdomein en daarom wordt deze wet zo breed mogelijk geëvalueerd. Mooi om deze problematiek zowel vanuit het zorg- als het veiligheidsperspectief te bespreken. Geen stroperig proces maar concreet en snelheid in de voortgang, zo ook deze afspraak. Met een half uurtje weet iedereen weer wat de bedoeling is.

Afbeelding GGZ

Onderzoek naar carmeetings

Onderweg naar huis word ik gebeld door een Saxion student Integrale Veiligheidskunde. Of ik nog een opdracht voor haar weet. Ik herinner me dat bij het laatste overleg van het Platform IVZ werd gevraagd of we meer konden samenwerken op het gebied van carmeetings, de straatraces met van die stoere auto’s die van de ene plek naar de andere plek verplaatsen. Er is behoefte aan meer inzicht in de aard en omvang binnen Twente. Wellicht een leuke opdracht voor een student. Ze stelt me een paar slimme vragen, dus ik zie dit wel goed komen. Nadat ik haar wat namen en tips aan de hand heb gedaan, gaat ze enthousiast aan de slag.

Foto: 112 Nieuws

Ik parkeer de auto voor mijn huis en drie stuiterende kinderen stuiven naar buiten, blij dat mama weer thuis is. Mijn man heeft het eten klaar dus ik kan zo aanschuiven, dat is lekker thuiskomen.

 

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.