Lees voor

De werkdag van ... Marieke Ribberink

03-05-2022

Mijn werkdag begint met een dienstwissel. Sinds 2017 ben ik één van de 6 OVD’s (Officier van Dienst) Bevolkingszorg.

Op maandagochtend dragen we ons piket (inclusief auto, de groene Golf) over aan de volgende collega en praten even bij over de incidenten die afgelopen week zijn geweest. Deze week wissel ik van dienst met Maarten, ambtenaar openbare veiligheid van Noaberkracht. Leuk, die heb ik al een tijd niet gesproken! We delen ook nog wat ervaringen uit over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. 

Na de dienstwissel moet ik nog een inzetverslag maken van een brand in Almelo van afgelopen vrijdag. In dit inzetverslag vertel ik hoe het incident is verlopen, welke acties er waren voor bevolkingszorg en vermeld ik wat Tips en Tops. Dit inzetverslag wordt gebruikt ter lering en vermaak voor mijn mede BZ’ers maar dient ook als input voor de evaluatie en voor OTO (Opleiden, Trainer, Oefenen).

Implementatie VTH zaaksysteem

Vorig jaar zijn we gestart met de aanbesteding van een nieuw VTH zaaksysteem. Aanleidingen van deze aanbesteding waren onder andere wijzigingen die de Omgevingswet (deze nieuwe wet treedt 1 januari 2023 in werking) met zich meebrengt en onze informatiesturing te verbeteren. Deze aanbestedingsprocedure is onlangs succesvol afgerond en zitten we momenteel midden in de implementatie van PowerBrowser. Vanochtend heb ik als projectleider het wekelijks afstemmingsmoment met de Procesmanager van Genetics, de leverancier van PowerBrowser. We liggen gelukkig ruim op schema! De deelnemers in de projectgroep krijgen complimenten voor hun gastvrijheid, openheid en gezelligheid.

Risicogerichtheid DDD

Projectgroepoverleg DDD (Data, duiding en DSO) staat op de agenda. Risicogericht werken is en hot item binnen risicobeheersing. De Omgevingswet vraagt van veiligheidsregio’s een risicogerichte benadering waarbij een integrale benadering van risico’s (vanuit verschillende vakgebieden) voorop staat. Daarom is er vanuit Brandweer Nederland een programma opgestart om risicogerichtheid meer vorm te geven en de ontwikkeling en implementatie van het gedachtegoed, het leren van elkaar, de kennisopbouw en de gewenste cultuurverandering in veiligheidsregio’s te stimuleren. Het programma bestaat uit meerdere projecten, waaronder DDD. Vandaag bespreken we de uitkomst van de uitvraag aan de verschillende veiligheidsregio’s over hun informatiebehoefte.

NRK

Gemeenten hebben de opdracht gekregen om per Veiligheidsregio minimaal 2000 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te organiseren. Dit is een behoorlijke klus. Daarbij wordt een beroep gedaan op de Veiligheidsregio en reguliere crisisstructuur. Ook ik ben gevraagd om mijn steentje bij te dragen. Het team bevolkingszorg van de VRT heeft een convenant met het Nederlandse Rode Kruis (NRK). Middels dit convenant kunnen wij in geval een crisissituatie een beroep doen op handjes en middelen van het NRK, denk bijvoorbeeld aan EHBO-ers, inrichting van opvanglocaties en registratie van slachtoffers. Ook bij de opvang van Oekraïne kunnen zij de gemeentes helpen. Samen met collega Judith hebben wij de afgelopen weken vraag en aanbod gecoördineerd en opdrachten uitgezet naar het NRK. Alleen het convenant is niet oneindig. Vandaag heb ik samen met collega Lucia (coördinator bevolkingszorg) overleg over het vervolg en de verdeling van de kosten.

Toezicht

Vandaag een ochtend met veel verschillende werkzaamheden, maar die mijn reguliere werkzaamheden als Specialist Voorlichting en Toezicht een beetje laten ondersneeuwen. In de middag is er gelukkig meer tijd. Vanmiddag help ik een collega bij zijn opdracht voor de Leergang Specialist Brandveiligheid, als leerwerkplekbegeleider en heb ik een overleg met mijn teamleider en mede specialisten over de ontwikkelingen binnen ons team.

Handhaving of toch een goed gesprek?

Aan het einde van de dag komt een jurist van een gemeente op de lijn. Door een van onze toezichthouders zijn gebreken geconstateerd bij een zorgobject en de gemeente heeft handhaving opgestart. De jurist vraagt mijn advies over de te volgen strategie. Er spelen namelijk meerdere belangen. De instelling gaat binnenkort verhuizen, er wonen nog maar een beperkt aantal maar kwetsbare personen en de kosten kunnen maar één keer worden uitgegeven. We bespreken verschillende risico’s en mogelijke scenario’s en komen tot de conclusie dat er een gesprek moet komen met de verschillende partijen om te komen tot een oplossing.

Rugby

16.30 uur: mijn werkdag is ten einde en ik moet racen. Om 18:00 moet ik op het rugbyveld klaar staan. Ik ben jeugdtrainer bij de Enschedese Rugbyclub ‘69. Vanavond train ik de turven. Dit is de leeftijdsgroep 6/7 jaar.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.