Lees voor

CBS publicatie uitgaven brandweer

26-01-2017

Op donderdag 26 januari heeft het CBS cijfers gepubliceerd over de uitgaven van de Nederlandse gemeenten aan de brandweer in 2015. De uitgaven van de Nederlandse gemeenten aan de brandweer zijn in vijf jaar tijd met 68 miljoen euro gedaald, een daling van ongeveer 6 procent. De uitgaven namen tussen 2010 en 2015 af nadat ze in de vijf jaar daarvoor waren gestegen. Aan de brandweer in Nederland werd door de gemeenten in 2015 ruim 1 miljard euro uitgegeven. Dat komt neer op 63 euro per inwoner. Deze cijfers geven echter geen compleet beeld van de uitgaven aan brandweerzorg. 

U kunt hier de publicatie van het CBS bekijken.

Twentse cijfers

Wanneer we naar de Twentse cijfers kijken, zien we dat sinds de vorming van de Veiligheidsregio Twente de uitgaven de laatste jaren, ondanks bijvoorbeeld loon- en prijsontwikkelingen, op het zelfde niveau liggen als in 2010. Dit wordt weergegeven in de tabel gemeentelijke brandweeruitgaven per Veiligheidsregio waarin de kostenverschillen te zien zijn. In de tabel komen landelijk veel verschillen voor. Dit heeft met verschillende factoren te maken. Bijvoorbeeld beroepspersoneel versus vrijwilligers, het risicoprofiel van de regio’s en de structuurkenmerken zoals inwonerdichtheid en woonkernen (en daardoor verschillende aantallen kazernes).

De tabel geeft dus geen volledig en duidelijk beeld.

Kosten per inwoner

De CBS cijfers laten zien dat inwoners in Twente in 2015 68 euro voor de brandweerzorg betalen. Op basis van onze eigen gegevens is de huidige bijdrage 66 euro per inwoner en is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.

Ook zien we in de publicatie dat in de periode van 2005-2008 het CBS voor meerdere regio’s een grotere toename in de uitgaven gerapporteerd heeft. Twente is er daar één van. Van 19 miljoen in 2005 tot 43 miljoen in 2015. Die stijging zou zich voorgedaan hebben in de periode 2005-2011, waarbij in het bijzonder een groot verschil is gepresenteerd tussen de cijfers uit 2005 en 2006 (19 en 23 miljoen) en 2007 (34 miljoen). Wij herkennen ons niet in de cijfers en vermoeden dat dit een administratieve oorzaak heeft. Sinds de vorming van de Veiligheidsregio Twente is de trend in uitgaven relatief vlak.

 

 

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.