Lees voor

Carbid schieten in Twente populair, maar doe het wel veilig!

12-12-2022

Op Oudejaarsdag mag je ook in Twente carbidschieten. Een prachtig gebruik tijdens de jaarwisseling. Het zorgt voor veel gezelligheid en plezier. Je houdt het gezellig door vooral veilig te schieten. Daarom is op maandag 12 december, voor het achtste achtereenvolgende jaar de Wie is de BOCK-campagne afgetrapt. De Wie is de BOCK-campagne is een initiatief van Brandwondencentrum Groningen, Martini Ziekenhuis, Stichting Carbidschieten Drenthe en de Veiligheidsregio’s in Drenthe, Groningen, Fryslân, IJsselland, Twente en Noord- en Oost-Gelderland.

Veilig carbid schieten

Zeker de laatste jaren, met landelijke en plaatselijke vuurwerkverboden en een toenemende belangstelling voor carbidschieten, is de Wie is de BOCK-campagne van groot belang. De veiligheidscampagne rondom carbidschieten moet voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Dit jaar focust de campagne zich op wat de knaller moet doen als de bal blijft zitten. Heel belangrijk, want relatief veel ongelukken gebeuren als knallers ongeduldig of nieuwsgierig zijn en de bal te vroeg weghalen.  

Veel ongelukken tijdens het carbidschieten ontstaan vaak door onwetendheid en het nemen van onnodige risico’s. Daarom wordt aan iedereen gevraagd om alleen met een ervaren BOCK te schieten. De Bewust Oplettende Carbid-Knaller kijkt toe op de uitvoering van het carbidschieten aan de hand van vijf veiligheidstips:  

  1. Bereid je goed voor. En informeer bij je gemeente naar de voorwaarden en vergunningen. 
  2. Bescherm jezelf en anderen. Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril. 
  3. Zorg voor EHBO. En voor voldoende blusmiddelen (water om te brandwonden te koelen, blusdeken) zodat je snel kunt handelen als er toch iets verkeerd gaat. 
  4. Gebruik goed materiaal. Gebruik alleen een melkbus die in goede staat is en een stevige bodem heeft. Schiet met een plastic bal in plaats van een deksel en zorg dat de bus, na het ontsteken, niet achteruit kan schieten. 
  5. Ontsteek het carbid veilig. Ontsteek de bus met een fakkel op een stok, terwijl je zelf aan de zijkant van de bus staat. Ga nooit op de bus zitten. Zorg dat het publiek op veilige afstand is. 
     

***Extra tip: Geen knal? Laat zitten die bal! Probeer de bus nogmaals te ontsteken. Nog geen knal? Probeer het na enkele minuten nog een keer. Weer geen knal? Trap dan vanaf de zijkant de bal van de melkbus. 

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.