Lees voor

Overzicht actuele nieuwsberichten

Hier vind je een overzicht van recente nieuwsberichten.

Geactualiseerd regionaal risicoprofiel Twente

Om goed om te kunnen gaan met de veiligheidsrisico’s in en nabij Twente, is het belangrijk inzicht te hebben en te houden in de aanwezige risico’s. Veiligheidsregio’s stellen daarvoor een regionaal risicoprofiel op.

15-12-2022

Lees meer

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.