Lees voor

Veiligheidsinitiatieven

  Binnen Twente bestaan verschillende initiatieven op het gebied van veiligheid. Veiligheidsregio Twente participeert onder andere in onderstaande initiatieven.

  Platform Integrale Veiligheidszorg

  Binnen het Platform Integrale Veiligheidszorg (IVZ) wordt op regionaal niveau structureel en integraal samengewerkt op diverse veiligheidsthema’s en is er gezamenlijk al veel tot stand gebracht. De prioriteiten voor het Platform IVZ zijn: woninginbraken & heling, hennep en woonoverlast psychisch kwetsbaren. 

  Diverse onderzoeken die we het afgelopen jaar hebben gedaan, bevestigen dat niet alleen overheid en partners een belangrijke rol op het gebied van veiligheid hebben, ook burgers zijn belangrijke spelers in het geheel. Zelfredzame en participerende burgers zijn helpend voor een veilige regio. Dit jaar zaten we bij de burger aan de keukentafel om in gesprek te gaan over hun behoefte op het gebied van veiligheid, waarbij we de burgers willen faciliteren waar nodig en mogelijk. Zo ontstond bijvoorbeeld het initiatief ‘Vang de boef in de wijk’ om burgers alert te maken tegen woninginbraken via de Whatsapp. 

  Bekijk hier de film over het Platform IVZ.  

  Twente Safety & Security

  Twente Safety & Security (TS&S) is een Publiek Private Samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. De samenwerking is opgezet om op het gebied van veiligheid en innovatie verdere ontwikkelingen te stimuleren. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid door burgers, bedrijven en overheid. TS&S streeft naar een samenleving na die actief betrokken is bij de veiligheid van het woon, werk – en leefklimaat en adequaat kan anticiperen op onvoorziene gebeurtenissen. Het resultaat is een veerkrachtig Twente en innovatieve veiligheidsoplossingen uit Twente die (inter)nationaal gebruikt worden. http://www.twentesafetyandsecurity.com/

   

  Veilige Publieke Taak

  Uit de monitor Veilige Publieke Taak 2015 bleek dat het percentage werknemers met een publieke taak dat te maken heeft gehad met agressie en geweld licht gedaald was. Toch heeft nog steeds ongeveer één op de drie werknemers met een publieke taak te maken met agressie en geweld.


  Van 2007 tot 2017 is hier aandacht aan besteed met het landelijke programma, de Veilige Publieke Taak (VPT), met als doelstelling het op een structurele wijze realiseren van een vermindering van agressie en geweld tegen bestuurders en medewerkers met een publieke taak. In Twente is er ook aandacht voor VPT. Een belangrijk onderdeel daarbij is het tot stand brengen van een effectieve en efficiënte ketensamenwerking tussen de verschillende werkgevers, gemeenten, politie en Openbaar Ministerie bij de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak.


  Met de vorming en uitreiking van de Twentse handreiking ‘Agressie en Geweld’ is een gedegen ‘gereedschapskist’ geboden voor alle geïnteresseerde organisaties, die hun agressieprotocol – de basis voor een agressiebeleid – wilden verbeteren.


  Deze handreiking, uitgereikt medio februari 2016 en blijvend beschikbaar op de website van de Veiligheidsregio Twente, bood voor alle betrokken partijen een goed kader en solide basis om geweld en agressie in hun organisatie zowel preventief als repressief op te pakken, met hierin verschillende maatregelen, tips en gratis e-learningmodules.

   

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.