Lees voor

Missie en visie

  Missie

  Onze missie luidt: ‘Samen werken aan een veilig Twente’. Door samen te werken creëren we meer veiligheid in Twente en hebben we aandacht voor meer veiligheidsrisico’s. Hiermee borduurt Veiligheidsregio Twente voort op de lange traditie van samenwerken in de regio Twente.

   

  Visie

  Iedereen is tot op zekere hoogte zelf verantwoordelijk voor een veilig en gezond leven. Dat geldt voor individuele personen en voor (overheids-) organisaties. Daarom zorgen we samen voor veiligheid, burger én overheid.

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.